ЛИЦЕНЗИРАН КОНСУЛТАНТ - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 

 
 
ЗАЩО ИНЕКС
КОИ СМЕ НИЕ
ОБОРУДВАНЕ
ОБЕКТИ
КОНТАКТИ
Инж. Живко Петков Хърватов
Тел.: 0885 255 060
Имейл: harvatov@inexconsult.com

Електроинженер - ВМЕИ гр.Варна

Специалност: "Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия"

Допълнителна квалификация: "Счетоводство и контрол" - ВИИ гр. Свищов

Обекти:

  • Цех за преработка на растителни масла “Калиакра” гр. Добрич,
  • ВЛ 20кV и мачтов ТП 400 кVА- хотелски комплекс “Бултрак” общ. Добрич,
  • Разпределителни газопроводни клонове от газификацията на гр.Дабрич,
  • Трафопост 1,2,3,4,5 и кабелни линии за захранване на жилищни сгради в гр.Обзор м-ст “Чаира” на КК”Обзор-Север” и др.
         

Copyright © INEX CONSULT - Design: Stalker Holding - Created & Powered: Studio IDA