ЛИЦЕНЗИРАН КОНСУЛТАНТ - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 

 
 
ЗАЩО ИНЕКС
КОИ СМЕ НИЕ
ОБОРУДВАНЕ
ОБЕКТИ
КОНТАКТИ
Инж. Живко Калчев Николов
Тел.: 0885 255 044
Имейл: energo@inexconsult.com

Електроинженер – Магистър - ТУ гр. Варна

Специалност: "Електроенергетика и електрообзавеждане"

Обекти:

  • "Печатница – България – Изток" гр. Варна,
  • Трафопост  ВЗ "Траката" и захранване на трафопост 10/0,4 кV гр. Варна,
  • Жилищна сграда ВЗ "Траката" гр. Варна
  • Кабелни линии НН от ТП "Курортна зона" до ГРТ на вила "Чайка" гр. Каварна.
         

Copyright © INEX CONSULT - Design: Stalker Holding - Created & Powered: Studio IDA