ЛИЦЕНЗИРАН КОНСУЛТАНТ - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 

 
 
ЗАЩО ИНЕКС
КОИ СМЕ НИЕ
ОБОРУДВАНЕ
ОБЕКТИ
КОНТАКТИ
Инж. Боряна Малчева Данева
Тел.: 0885 255 150
Имейл: b_daneva@inexconsult.com

Специалност: "Хидротехническо строителство" - УАГС гр. София

Обекти:

  • Водоснабдяване на парцели – м-ст “Голямата Кокарджа” ж.к.Изгрев - гр.Варна,
  • Подпорна стена  по плана гр.Варна - кв.Виница,
  • Канална помпена станция с тласкател – к.к. “Св.св.Константин и Елена” гр.Варна,
  • Хотелска сграда в ЗПЗ гр.Варна
         

Copyright © INEX CONSULT - Design: Stalker Holding - Created & Powered: Studio IDA