ЛИЦЕНЗИРАН КОНСУЛТАНТ - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 

 
 
ЗАЩО ИНЕКС
КОИ СМЕ НИЕ
ОБОРУДВАНЕ
ОБЕКТИ
КОНТАКТИ
Инж. Красимир Ангелов Баръмов
Тел.: 0885 255 210
Имейл: kbarumov@inexconsult.com

Специалност: “Технология на металите” - ВМЕИ гр.Варна
Допълнителна квалификация: "Технолог по заваряване", "Проектант –ППП № 07938-КИИП", "Специалист технически надзор СПО", "Вътрешен одитор на системи по качество"

Обекти:

 • АЕЦ - гр. Козлодуй,
 • ТЕЦ – гр. Варна,
 • ТЕЦ – Марица изток,
 • ПАВЕЦ “Чаира”,
 • Транзитен газопровод – Русия – Турция,
 • Кампресорна станция - Русия,
 • Обекти на ПДНГ АД – Плевен,
 • Газопровод бутан – Бърдарски – обл.Враца,
 • Инсталации за първична преработка на газа и кандензата,
 • Рафинерия – гр. Долни Дъбник,
 • Газова електроцентрала – гр. Дуранколак,
 • Газификация на захарен завод – гр. Долна Митрополия,
 • Газификация на гр. Стара Загора,
 • Газификация на гр. Каварна и др.
         

Copyright © INEX CONSULT - Design: Stalker Holding - Created & Powered: Studio IDA